Biorefineries per fabricar paper

Els recursos  fòssils són limitats. La seva explotació i el seu processat  escalfen el planeta. Per això, els investigadors de mig món busquen alternatives per generar energia i matèries primeres per a la indústria química de manera sostenible. El grup de recerca CELBIOTECH és pioner a l’Estat en la utilització del concepte de biorefineria amb el que generen  productes derivats de la cel·lulosa d’alt valor afegit. Dues  investigadores d'aquest grup, Teresa Vidal i Blanca Roncero, ens ho expliquen.

| Teresa Vidal i Blanca Roncero
Els investigadors i investigadores de CELBIOTECH
Els investigadors i investigadores de CELBIOTECH | UPC

Avui dia, algunes  de les principals preocupacions a escala mundial  és trobar la manera  de fer front a la creixent demanda energètica i de productes químics, la limitada disponibilitat de recursos fòssils i l’escalfament global degut a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Abans de que ens congelem en la foscor hem d’estar preparats per fer la transició de la utilització de recursos no renovables cap a recursos naturals i renovables, coma ara la biomassa, d’una forma sostenible.

Per tal de tenir èxit en aquest procés de canvi cap a l’ús de matèries primes naturals, calen noves estratègies en la recerca i desenvolupament, en la producció i en l’economia. La clau per aconseguir una producció integrada d’aliment pel consum humà i animal, productes químics, materials, bens i combustibles pel futur, radica en el desenvolupament de sistemes de multi-producte a partir de la conversió de matèries.

Aquest és el concepte de la BIOREFINERIA:  utilitzar la biomassa per la seva conversió en bioproductes i biofuels (o bioenergia). La industria paperera, que té la biomassa com a matèria primera, és un sector amb moltes possibilitats de transformar-se exitosament en una biorefineria, ja que compta amb la infraestructura, l’experiència i els recursos ideals. Per aconseguir-ho és necessari, per una banda, identificar els diferents nous productes possibles que poden ser produïts de forma econòmica, viable i sostenible, en una fàbrica de polpa i paper.

El grup de recerca paperer i gràfic, CELBIOTECH, del Campus de la UPC a Terrassa, centra la seva investigació en promoure canvis en la industria paperera des d’una òptica d’innovació i sostenibilitat, per desenvolupar nous productes a partir de processos basats en el concepte de la biorefineria. En concret, un dels objectius és el desenvolupament i l’aplicació de la biotecnologia per a l’obtenció de productes cel·lulòsics d’alt valor afegit, com podrien ser els papers bioactius o altres productes, que permetin substituir materials existents en el mercat i que són menys sostenibles. La fita principal del grup és l’aprofitament integral de materials renovables (cel·lulosa, lignina i hemicel·luloses) o de subproductes de processos de tractament de material lignocel·lulòsic, per a l’obtenció de bioproductes que puguin ser aplicats en mercats com el d’alimentació, el de la cosmètica, el farmacèutic i el sanitari, entre altres.    

Data de publicació: 
14/01/2014

Comentaris (2)

Afegeix un nou comentari