Bound4blue: el vaixell del futur

Josep Miguel Bermúdez i Jordi Salas, titulats en Enginyeria Aeronàutica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) han patentat a Europa, als EE.UU, la Xina i Japó un innovador sistema de producció d’energia renovable aplicat a grans embarcacions fonamentat en un sistema mòbil sense necessitat d’instal·lar cap estructura fixa i evitant l’impacte paisatgístic. Es diu bound4blue, està basat en tecnologia aeronàutica i permetrà estalviar combustible a grans vaixells de  càrrega, al mateix temps que es pot utilitzar per a generar i emmagatzemar energia en forma d’hidrogen i oxigen. En definitiva, un nou vaixell que treballarà navegant.

Imatge virtual del Bound4blue
Imatge virtual del Bound4blue | J.M Bermúdez i Jordi Salas

Produir dins del mar energia d'una forma renovable, escalable i fonamentada en un sistema mòbil, sense necessitat d'infraestructures fixes a través d’una embarcació dotada d'un sistema especial de veles rígides que actuen com element motriu. Al mateix temps, una sèrie de turbines submergides generen energia que emmagatzemem a bord realitzant l'electròlisi de l'aigua del mar. Tot aquest procés dona com a resultat l’obtenció d’oxigen per una banda i d’hidrogen per l'altra, que es poden emmagatzemar a bord de les embarcacions de diverses formes.

Aquesta és, de manera resumida, la innovadora proposta tecnològica de dos emprenedors catalans, graduats de la primera promoció catalana d’Enginyeria Aeronàutica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). El sistema l’han batejat com bound4blue, compta amb patent nord-americana i europea i  pot revolucionar el sector de l’energia aplicant tecnologia aeronàutica a les grans embarcacions.

L’objectiu final de la innovadora proposta és doble. Per un costat reduir el consum de combustibles de grans vaixells de càrrega (com ara els petroliers) i, d’altra, convertir les grans embarcacions en generadores d’energia verda aprofitant la força del vent al mitjà marí. És a dir,  es tracta de que els vaixells treballin mentre naveguen.

Veles rígides per treballar navegant

El nucli de la innovació per al primer objectiu està basat en unes veles rígides inspirades en les ales dels avions. Aquestes veles aprofiten tota la força del vent i la transformen en una font d’energia verda. El disseny  de les veles és d’un perfil no simètric i un espessor relatiu moderat. Bermúdez i Salas aconsegueixen en les veles  una estabilitat estructural adequada i, a la vegada, un rendiment (en forma d’empremta útil)  major que les veles convencionals,  ja que  utilitzen perfils no simètrics. D’aquesta manera els coeficients de sustentació augmenten considerablement. En aquest sentit, el plegat del sistema de veles és fonamental i una de les claus per a l’obtenció de les dues patents.

Electròlisi a tota velocitat

Per tant, l’empenta de les veles instal·lades al vaixell permet  a l'embarcació major velocitat i vèncer de manera més eficient la resistència hidrodinàmica de l'aigua. A més, però, els dos enginyers de la UPC al Campus de Terrassa ha pensat en aprofitar la velocitat que desenvolupa el vaixell amb les noves veles per convertir-la en energia útil, que es transformaria a través d’unes turbines submergides sota el casc. Les turbines generarien l’energia necessària per dur a terme l’electròlisi a l’aigua del mar separant l’hidrogen i l’oxigen, que s’emmagatzemarien al mateix vaixell (l’hidrogen en forma de gas o d’amoníac, combinat amb el nitrogen de l’aire és un dels productes industrials més utilitzats del món).  I és que les veles rígides serien capaces de proporcionar  amb la eficiència necessària tota l'empenta exigible  per a tots dos objectius.

Mercats possibles
J.M Bermúdez i Jordi Salas
J.M Bermúdez i Jordi Salas | J.M Bermúdez i Jordi Salas

Bermúdez i Salas, tots dos nascuts l’any 1986,  porten treballant en aquest projecte des de 2006. Des de 2008 es van posar mans a l’obra per aconseguir la patent nord-americana, que finalment han obtingut recentment. Ara, amb les patents de la Unió Europea (que ja disposen) i la dels EE.UU, podran avançar en la industrialització de la idea en la que han invertit uns 40.000 euros procedents d’amics i familiars. bound4blue busca socis del sector naval. De moment, aquests dos enginyers de la UPC pensen en vaixells de 100 metres d’eslora que podrien costar entre 30 ó 40 milions d’euros. El mercat a explorar no només seria el naval sinó les grans empreses energètiques o els governs interessats en la generació d’energia verda als seus països o fins i tot en aplicacions secundàries, com en dessalinitzar l’aigua del mar per a convertir-la en aigua potable apta per al consum.

Data de publicació: 
27/05/2014

Afegeix un nou comentari