Per fi aigua neta a la tintura tèxtil !

L’INNOTEX Center-INTEXTER de la UPC, ubicat al Campus de Terrassa,  coordina un projecte europeu d’R+D que estalviarà entre el 70 i el 100% d’aigua als processos de tintura tèxtil. El projecte s'anomena ECUval, està  pressupostat amb 1,476.000 € i solucionarà els problemes d’efluents amb molta coloració i elevada concentració de sals. Amb aquesta nova tecnologia  les aigües utilitzades en el procés de tintura es decoloraran sense l’addició de reactius químics i es podran tornar a reutilitzar . Les emprses que emprin el sistema quan estigui a punt estalviaran entre el 70 i el 100% d'aigua. El projecte aconseguirà reduir la salinitat dels abocaments i el cost de depuració.. Per fi algú aconseguirà aigua neta dels processos tèxtils, i a sobre l'estalviant-la! Feu clik sobre el títol de l'entrada per assabentar-vos dels detalls

| UPC
Carmen Gutiérrez, de LlINNOTEX Center-INTEXTER, coordinadora del projecte ECUval
Carmen Gutiérrez, L’INNOTEX Center-INTEXTER, coordinadora del projecte ECUval | UPC

L’INNOTEX Center-INTEXTER, ubicat al Campus de Terrassa, coordina un projecte de recerca europeu anomenat ECUVal que dissenyarà i construirà un innovador sistema per solucionar els problemes d’efluents amb molta coloració i elevada concentració de sals sense fer servir reactius químics. Al projecte hi participen el centre FITEX i les empreses catalanes ICOMATEX S.A. i GRAU S.A. i està pressupostat en 1.476.000 €, el 50% dels quals està finançat per L’European Comission-Executive Agency for Competitiveness and Innovation. La investigadora Mª Carmen Gutiérrez n’és la coordinadora.

El sistema ECUVal es basa en la degradació dels colorants reactius presents en els efluents de tintura i rentat tèxtil mitjançant un sistema electroquímic combinat amb radiació ultraviolada. El valor que aportarà ECUVal rau en què per a l’eliminació dels colorants residuals ja no serà necessària l’addició de reactius químics. El nou sistema utilitzarà les mateixes sals presents en aquests efluents com a electròlits, i a més, no es generaran altres residus que requereixin tractaments addicionals. Per tant, al final del tractament ECUVal s’obté aigua incolora amb un determinat contingut de sals que es podrà reutilitzar en un nou procés de tintura. D’aquesta manera, es preveu un estalvi considerable.

Gran estalvi d’aigua

De fet, els responsables d’ECUVal esperen reduir el consum d’aigua de tintura entre un 70 i un 100%, i entre un 60 i un 75% d’electròlit, amb els subseqüents estalvis econòmic i mediambientals.

A més de l’estalvi d’aigua, ECUVal es posa en marxa també amb altres objectius: construir una planta industrial per demostrar la viabilitat de la tecnologia, escalar el sistema ECUVal a nivell comercial i optimitzar les condicions del tractament d’efluents a la industria tèxtil d’acabats (processos de tintura) i finalment, crear un model de negoci sostenible basat en un procés innovador de tractament d’efluents

El projecte ECUVal s’inicia al gener del 2015 amb una primera fase en la qual s’establiran els requeriments tècnics necessaris perquè el funcionament del sistema ECUVal sigui eficient i amb el màxim benefici ambiental. Desprès es realitzaran les activitats relacionades amb el disseny, construcció i implementació del sistema ECUVal i, finalment, s’executaran les tasques de validació del nou sistema de tractament d’efluents tèxtils ECUVal.

Paral·lelament també es duran a terme activitats d’anàlisis de mercat per l’explotació de resultats obtinguts al sector tèxtil i altres, principalment aquells que generen efluents amb compostos poc biodegradables

De la universitat a l'empresa
La tintura tèxtil ja no contaminarà
La tintura tèxtil ja no contaminarà | UPC

Per tal de poder dur a terme la proposta amb èxit, l’ Intexter de la UPC  va optar per organitzar  un consorci de proximitat, on tots els socis formessin part d’una mateixa regió (Barcelona) i així facilitar el contacte, l’avanç i la transferència dels resultats del propi projecte.

Cada soci té un paper crucial dins el consorci i la participació de cadascun d’ells es complementa perfectament: L’INNOTEX Center-INTEXTER - que forma part del CIT UPC- és s qui disposa del Know-How de la tecnologia ja que porta molts anys realitzant activitats de R+D sobre el tractament d’efluents tèxtils mitjançant tècniques fotoelectroquímiques. Per tant, serà l’encarregat de la coordinació del projecte, de l’estudi dels efluents tèxtils així com del disseny del sistema ECUVal.

FITEX és el soci encarregat de transferir aquest coneixement als sectors industrials, realitzar els estudis de mercat i elaborar el pla de negoci d’acord amb els interessos del consorci.

ICOMATEX S.A. és l’empresa que construirà el sistema ECUVal i per tant també serà l’encarregada de l’explotació i comercialització del producte.

GRAU S.A és l’usuari final de la tecnologia, per tant, és l’empresa d’acabats on s’instal·larà i validarà el sistema ECUVal.

Data de publicació: 
14/01/2015

Afegeix un nou comentari