S'ha de saber escoltar les màquines abans no s'espatllin

Un dels grans reptes industrials és saber predir les avaries de les màquines. Anticipar-se a una fallada és estalviar mots diners en energia, reparacions i temps de produccció. Per això és tant important saber escoltar-les. El grup de recerca MCIA, del Campus de la UPC a Terrassa, ha desenvolupat un nou sistema de diagnòstic intel·ligent que utilitza senyals acústics per a la monitorització i el manteniment predictiu en maquinària industrial. Aquest sistema permet localitzar la fallada amb anticipació abans que es produeixi una avaria greu a la maquinària. Llegeix tota l'entrada per saber com ho fan. L'agència SINC ens ho explica.

Investigadors del grup MCIA
Investigadors del grup MCIA | Ramon Fornell. SINC

El manteniment de la maquinària i el seu funcionament eficient són dues de les claus en els processos de producció industrial. L'aparició d'avaries o la necessitat de programar revisions afecten l'optimització de tota la cadena de producció, de manera que les empreses tenen especial interès en comptar amb sistemes de monitorització fiables i que no encareixin els costos.

Senyals acústics

El grup de recerca d’Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA),del Campus de la UPC a Terrassa,  coordinat per l’investigador Luis Romeral,  ha desenvolupat un nou sistema de diagnòstic intel·ligent (autoalimentat, intel·ligent i capaç d'establir automàticament una xarxa sense fils que ajudi al control i al manteniment en maquinària rotativa) que utilitza senyals acústics per a la monitorització i el manteniment predictiu en maquinària industrial.

El nou model dissenyat per al UPC es basa en una sistema de sensors intel·ligents instal·lats al llarg de planta industrial, capaços de rebre el so provinent de cadascuna de les màquines monitoritzades i d'interpretar-lo en termes d'eficiència, oferint aquesta informació al personal encarregat del manteniment.

Avançar-se als problemes

Fins ara, els sistemes tradicionals d'anàlisi de les màquines es basen en les vibracions per determinar en quin moment una determinada peça o segment necessitava ser reparat o substituït per causa d'un impacte, d'esquerdes, friccions, fatiga o, senzillament, fruit del desgast. El problema és que, molt sovint, les vibracions apareixen quan el rendiment de la màquina en qüestió ja s'ha vist afectat.

Els sensors estan acoblats directament a les màquines, tenen un disseny compacte i són capaços de "desxifrar" els sons rebuts per oferir una informació ja interpretada pel que fa al tipus de problema detectat, la qual cosa facilita la monitorització i permet dur a terme un manteniment preventiu, anticipant-se a trencaments o deformacions amb les que l'activitat de les màquines es poden veure afectades.

Projecte finançat pel VII programa marc de la UE

La investigació es desenvolupa  en el marc del projecte Mosycousis, finançat a través del VII Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Unió Europea, i és fruit de la col·laboració del grup de recerca MCIA —integrat en el Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC),  amb la Fundació CTM Centre Tecnològic, de Manresa, i altres centres tecnològics i empreses d'Irlanda, Estònia, Polònia i Romania. El projecte representa, per tant, un exemple de col·laboració publico-privada europea, destinat a reforçar la competitivitat de les pimes.

Un cop finalitzada la fase d'R+D, els investigadors treballen ara en la implementació del sistema en plantes de producció de màquines injectors de plàstic per a carcasses, i exploren les possibilitats del sistema per la seva aplicació en el monitoratge d'elements mecànics en vagons i vies de tren.

Tant el grup de recerca MCIA com la Fundació CTM Centre Tecnològic formen part de xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

Data de publicació: 
10/03/2014

Afegeix un nou comentari