Un jove investigador de 29 anys revoluciona la indústria paperera

És  aquós, natural, i respectuós amb el medi ambient. Permet la substitució d’alguns compostos derivats del petroli  i la seva aplicació dins del procés industrial és immediata, estalviant així grans quantitats de productes químics. Aquestes són les característiques d'un nou producte biotecnològic patentat per un jove investigador de 29 anys del grup de recerca CELBIOTECH  del Campus de la UPC a Terrassa, amb el que les fàbriques de paper podran modificar la cel.lulosa  i crear nous productes paperers d'alt valor afegit. Llegeix tota l'entrada i sabràs com i per què.

| UPC
Orio Cusola al laboratori CELBIOTECH
Orio Cusola al laboratori CELBIOTECH | UPC

Oriol Cusola, investigador del grup de recerca paperer CELBIOTECH, del Campus de la UPC a Terrassa, ha patentat un compost aquós que permet conferir determinades propietats avançades a qualsevol material de base cel·lulòsica. La patent, fruit de la seva tesi doctoral dirigida per Blanca Roncero i Cristina Valls, permetrà, a partir d’ara, modificar la superfície de productes paperers d’una manera simple, utilitzant mètodes biotecnològics i respectuosos amb el medi ambient, sense haver d’aturar la producció en una part del procés, com es fa ara.

El compost substitueix els reactius químics tradicionals per enzims naturals, és biodegradable, natural i  no comporta impacte mediambiental, però, sobretot, és fàcilment aplicable dins del procés de producció a més de no requerir d’una inversió addicional per ser aplicat industrialment.

Aquesta important innovació tecnològica facilitarà significativament la creació de nous productes paperers d’alt valor afegit. De moment, l’empresa que apliqui el nou producte podrà fabricar paper impermeable d’una manera alternativa, utilitzant la biotecnologia, i sense emprar els productes químics comuns que dificulten el procés de reciclatge del paper. El propòsit final del producte és obtenir papers multifuncionals o amb diverses propietats (hidrofòbiques, antioxidants, de barrera, etc...) amb només una sola aplicació.

Paper impermeable sense reactius químics

Malgrat la voluntat de les empreses en apostar per la biotecnologia, la introducció de tractaments enzimàtics que generin modificacions al paper per crear nous productes procedents de la cel·lulosa és molt complexa i costosa. Per generar la reacció enzimàtica es  necessita aturar la producció en una fase concreta del procés industrial. El nou compost patentat per Cusola es fixa a la superfície del  paper i modifica instantàniament les seves propietats, amb una viabilitat immediata dins dels actuals sistemes de fabricació sense aturar la cadena de producció. Cusola i el  grup de recerca paperer CelBiotech de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han treballat específicament la modificació de paper per convertir-lo en hidrofòbic i, amb el nou compost patentat, han aconseguit obtenir paper impermeable sense fer servir reactius  químics convencionals.

També han experimentat amb altres productes de base cel·lulòsica (com ara, determinats tèxtils)  per comprovar-ne l’efectivitat i han aconseguit, per exemple, que un pitet de nadó sigui impermeable per una sola cara aplicant la nova substància amb esprai.

Revolució a la indústria paperera

Les empreses del sector paperer que implementin la innovació d’Oriol Cusola guanyaran  en competitivitat, estalviaran energia i productes químics, i també diners en transport, perquè el compost es pot concentrar per facilitar la seva distribució. Però l’interès principal d’aquesta innovació radica en que facilitarà la creació de nous productes d’alt valor afegit procedents de substrats cel·lulòsics que seran obtinguts mitjançant mètodes biotecnològics i més respectuosos amb el medi ambient.  En aquest sentit, la innovació d’Oriol Cusola pot revolucionar aquest sector industrial.

2900 productes paperers diferents
Oriol Cusola aplicant el seu compost biotecnològic
Orio Cusola aplicant el seu compost biotecnològic | UPC

Actualment, existeixen al mercat  prop de 2.900 tipus diferents de papers especials que no s’utilitzen per escriure.  En ple creixement de les publicacions electròniques, la tendència del sector paperer en l’àmbit internacional  s’està  orientant cap a la cerca de la modificació o funcionalització de  les propietats de la cel·lulosa per generar nous usos i noves aplicacions. Per exemple, aconseguir que el paper contingui les propietats del plàstic o d’altres productes derivats del petroli per fabricar tetrabricks biodegradables; modificar-lo perquè sigui antioxidant i pugui conservar durant més temps els aliments; canviar les seves propietats perquè sigui tan impermeable que serveixi per fabricar vasos de paper sense necessitat d’afegir parafina; afegir-hi substàncies antibacterianes per fabricar apòsits a prova d’infeccions, etc

Data de publicació: 
04/03/2014

Afegeix un nou comentari