dnoll

  • Andrés Aragoneses i Taciano Sorrentino

    Naturalessa i tecnologia a vegades es troben de manera insospitada. No és la primera vegada que científics han observat similituds entre creacions humanes i el funcionament o l'estructura d'organismes vius. Ara, un equip d’investigadors del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC al Campus de Terrassa ha descobert que la llum làser sotmesa a pertorbacions es comporta igual que les neurones fent servir  un model matemàtic molt senzill. Segons els investigadors de la UPC, aquesta similitud permetrà estudiar millor com respon el sistema neuronal humà a estímuls externs. El treball s'ha publicat a la revista Nature

    0
Subscriure a dnoll