Idees innovadores

  • Manel Rajadell a l'esquerra i l'estudiant Héctor Gómez

    El temps i el nombre d’operaris són dos dels factors fonamentals dels quals disposen els enginyers per millorar la productivitat, però en un taller de treball de reinserció d’un centre penitenciari, aquestes dues variables no són rellevants per decidir. Hèctor Gómez, estudiant d’Enginyeria Industrial de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha proposat millores en el sistema de producció dels tallers de reinserció del Centre Penitenciari de Quatre Camins de Barcelona (a la Roca del Vallès) aplicant els principis de lean manufacturing, propis dels sistemes japonesos de producció. El treball d'Héctor és el seu projecte final de carrera, dirigit pel professor Manel Rajadell. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de la pressó ja l'està posant a la pràctica amb èxit. És el primer cop que es realitza un estudi de la productivitat i de la qualitat en un entorn de treball en el que es contradiuen els principis de l’organització de la producció. Llegiu tots els detalls.

    0
  • Els estudiants de l'equip ASTEX de l'ETSEIAT

    Un equip d'estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) ha rebut una menció especial de la NASA al concurs 'APPs Space Challenge' per plantejar una innovadora solució amb la que mantenir localitzat en tot moment l'asteroid Apophis

    1
Subscriure a Idees innovadores