LEAM

  • Jordi Romeu, director del LEAM

    El Laboratori d'Enginyeria Mecànica i Acústica (LEAM) del Campus de la UPC a Terrassa és un dels grups de recerca de referència en l'estudi de l'impacte del soroll al medi ambient. El LEAM utilitza tècniques innovadores de control actiu del soroll per crear sistemes que l'eliminin o atenuin la incidència dels sorolls en tota mena d'entorns. En aquesta entrada, el director d'aquest equip, Jordi Romeu, parteix d'una notícia d'actualitat en què el soroll és el protagonista per parlar sobre les conseqüències del soroll per a la salut de les persones i per l'economia. Romeu tambè descriu breument alguns dels projectes en els què treballa el LEAM

    0
Subscriure a LEAM