low-cost

  • L'investigador Miquel Sureda

    La crisi econòmica mundial tambè ha afectat a la indústria aeroespacial. Des de les primeres missions a l’espai -basades en grans coets que necessitaven motors amb rangs de força molt potents- el desenvolupament de l’enginyeria aeroespacial ha evolucionat cap a una disminució del pes i de la grandària dels enginys, per raons d’estalvi de costos i d’energia. Miquel Sureda, professor i investigador de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), ens ho explica amb un projecte propi: Micropropulsió per micro i nanosatèl.lits.

    0
Subscriure a low-cost