medicina

  • Creació de nanofibres a l'Innotex Center-Intexter

    La nanotecnologia aplicada a fibres tèxtils està donant molt bons resultats a la medicina. Gràcies a les nanofibres creades a l'Innotex Center-Intexter del Campus de la UPC a Terrassa, un equip d'investigadors de l'Hospital Sant Joan de Deu ha pogut impregnar apòssits amb fàrmacs antitumorals amb els que els cirurgians poden recobrir la zona on han extirpat el tumor per tal d’eliminar les restes tumorals que puguin haver quedat. L’eficàcia del tractament ja s’ha provat en animals i, properament, es volen iniciar els assajos en pacients.

    0
Subscriure a medicina