Stop a la miopia gràcies a una lentilla desenvolupada a la FOOT

La miopia ja té dimensions d'epidèmia mundial. Als païssos asiàtics, per exemple,  afecta fins el 80% de la població estudiant activa. Jaume Pauné, recent doctorat per la UPC en Optometria i ciències de la visió, ha desenvolupat una nova lent de contacte que ha demostrat frenar fins a un 43% la seva progressió. Aquesta lent de contacte és fruit de la seva tesi doctoral  i ha estat patentada per ell mateix. El seu caire  innovador i la seva efectivitat estan basats en la modificació de l’enfoc a la perifèria de la retina. La lent ha estat validada amb estudis clínics realitzats amb 100 pacients al Centre Marsden i  al  Centre Medico Teknon, a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) i a la Universidade do Minho (Portugal). Feu clik al títol de l'entrada i assebenteu-vos de tots els detalls

| UPC
Jaume Pauné de la FOOT amb la lentilla que frena la miopia
Jaume Pauné de la FOOT amb la lentilla que frena la miopia | UPC

Jaume Pauné ha realitzat la seva tesi doctoral dirigida pels professors Jesús Armengol i Lluïsa Quevedo, a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). El seu treball ha generat el disseny, la patent, la fabricació i la validació clínica d’una nova lent de contacte que frena en un 43% la progressió de la miopia. Segons afirma el seu autor, “no existeix cap altra lent de contacte progressiva comercialitzada al món amb aquesta efectivitat”. Per tant, crec que tindrà un impacte molt alt i immediat, sobre tot per a la població més jove, donat el seu potencial per a reduir el progrés de la  miopia a llarg termini en nens miops. La miopia s’inicia cap els nou anys de promig i jo estimo que aproximadament el 25% dels nens als 13 anys són miops, arribant a valors del 45% en població universitària”, explica Pauné.

La  innovadora lent de contacte de Pauné controla el desenfocament perifèric per alentir la progressió de la miopia en nens i joves. Aquest nou disseny es basa en una modificació continuada de la potència refractiva que difereix significativament dels nous dissenys utilitzats. Segons Pauné, “el meu disseny està basat en estudis que han demostrat que malgrat una persona vegi bé de lluny, a la perifèria  la imatge es situa darrera de la retina. Per això la meva lent de contacte és radicalment diferent a les lents de contacte convencionals. Aquestes intenten corregir la miopia modificant el centre de la retina. Per contra, les meves modifiquen la imatge també a la perifèria de la retina”, argumenta Pauné.

De fet, segons continua el mateix Pauné, “els resultats d’experiments realitzats en animals han assenyalat l'enfocament de les imatges en la retina perifèrica o lateral com un dels factors que poden ser clau en el procés biològic que guia el canvi de longitud del globus ocular i, per tant, condueix a l'augment de miopia”, afegeix Jaume Pauné

Validació i comprovació clínica

Pauné fabrica la nova lent amb materials hidrofílic i gas permeable i la seva òptica i el seu comportament han estat validats exhaustivament en cinc estudis clínics que  han resultat en quatre publicacions en revistes científiques indexades i una patent espanyola. L’eficàcia de la lent hidrofílica ja ha estat provada en un estudi clínic longitudinal amb 100 pacients. Aquest treball ha mostrat un efecte de fre de la progressió de fins a un 43%. Els estudis clínics s’han realitzat a les consultes de la doctora Fernández-Agrafojo i del mateix Paunè (Centre Marsden) ubicades al Centro Médico Teknon; a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), al Centre de Desenvolupament, Sensors i Sistemes de la UPC (CD6), al Centre Universitari de la Visió (CUV) i a la Universidad do Minho (Portugal)

Jaume Pauné
Jaume Pauné va néixer l’any 1964 a Barcelona, ciutat on resideix. Es va diplomar l’any 1991 a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) primer de la seva promoció. Posteriorment va graduar-se del Màster Universitari d’Optometria i Ciències de la Visió amb el treball final de Màster que va donar peu a la creació d'una nova lent de contacte que corregeix la hipermetropia mentre es dorm.  Va rebre l’any 1992 el premi del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas pel seu treball en lents de contacte per controlar la miopia i l’any 2010 el mateix premi pel treball en el desenvolupament de la lent d'ortoqueratologia per la hipermetropia. Actualment treballa al Centro Medico Teknon i al seu propi Centre de Teràpia Visual Marsden. Es Fellow i Chairman Europeu d’educació per la International Othokeratology Academy. Pauné ara acaba de finalitzar la tesi doctoral durant la qual ha desenvolupat unes noves lents de contacte que frenen la progressió de la miopia, un defecte refractiu que pateixen 25 persones de cada 100 i que té un risc associat per la salut ocular.

La miopia és un factor de risc
Jaume Pauné de la FOOT amb la lentilla que frena la miopia
Jaume Pauné de la FOOT amb la lentilla que frena la miopia | UPC

A Europa 25 de cada 100 persones i 45 de cada 100 universitaris són miops. La miopia és el principal defecte de visió a nivell mundial i la cinquena causa de ceguesa. La miopia és un dels principals factors de risc de la majoria de malalties oculars greus associades directament amb la quantitat de diòptries. Per exemple, el despreniment de retina i la maculopatia miòpica que passen d’un risc 3 vegades superior a un ull normal en miopies inferiors a -3.00 a 9 vegades en miops de -6.00 i que s’incrementa a 40 vegades més risc en miops superiors. En aquests moments, segons un estudi publicat recentment per la revista Nature, la incidència de la miopia a la població va en augment. Per exemple, en alguns països asiàtics afecta fins el 80% de la població estudiant activa, causant greus problemes de salut i socioeconòmics en atenció sanitària o d'equipament de correccions òptiques.

Data de publicació: 
04/03/2016

Afegeix un nou comentari